Přírodovědecká

fakulta

CHEMIE a BIOCHEMIE

Bakalářské studium

Určitě víte, že CHEMIE A BIOCHEMIE JE NEJLEPŠÍ V OLOMOUCI. U nás se můžete učit od těch nejlepších pedagogů, využívat moderně vybavené učebny a laboratoře a už během studia se zapojit do výzkumu. Projděte si proto nabídku našich bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských studijních oborů, určitě si vyberete! Pokud se povedlo, věnujte pozornost následujícím informacím.

Přihlášku ke studiu je třeba podat prostřednictvím e-přihlášky. (www.prihlaska.upol.cz), a to nejpozději do 15. března 2020. Vytištěná zkrácená verze se posílá pouze v případě, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky. Podrobnosti k prominutí přijímací zkoušky najdete u každého z oborů, splnění podmínek ale automaticky neznamená, že vám zkoušky budou odpuštěny.

Administrativní poplatek činí 690 Kč.

Přijímací zkoušky se konají v době od 1. do 12. června 2020. Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc předem.

Nezapomeňte přijít na Den otevřených dveří, který se koná 6. prosince 2019 anebo 18. ledna 2020! Zjistíte podrobnosti o přijímacím řízení, studiu samotném i o možnostech zahraničních stáží a uplatnění absolventů. Ale především budete moct nasát atmosféru na našich katedrách a zeptat se na vše, co vás zajímá, pedagogů i stávajících studentů.

Magisterské studium

Nestačilo vám tříleté bakalářské studium a chcete si prohloubit znalosti v navazujícím magisterském studiu? Skvělé! Nabízíme vám tedy 11 chemických a biochemických oborů.

I k navazujícímu magisterskému studiu je třeba se přihlásit prostřednictvím e-přihlášky (prihlaska.upol.cz), a to nejpozději do 15. března 2020. Poplatek činí 690 Kč.

Zejména pro uchazeče, kteří bakalářský stupeň studovali mimo naši fakultu, připravujeme Den otevřených dveří, který se koná 6. prosince 2019 anebo 18. ledna 2020!, těšíme se na vás!

Doktorské studium

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědeckou a výzkumnou činnost. Pokud vaše kroky míří právě tímto směrem, vyberte si z naší nabídky a nezapomeňte podat e-přihlášku do 30. dubna 2020. Administrativní poplatek činí 690 Kč. Následně vás čeká přijímací zkouška, která je obvykle ústní a koná se většinou ve druhé polovině června. Před podáním přihlášky je nutné si domluvit téma disertační práce.