Aktuality

Virtuální prohlídky
chemických laboratoří na PřF

Ke dni otevřených dveří jsme pro Vás připravili virtuální prohlídky vybraných chemických laboratoří napříč všemi katedrami. Součástí prohlídek jsou textové popisky u zajímavých přístrojů a stanovišť.

Den otevřených dveří

Letošní den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci proběhne ve dnech 3.12.2021 a 15.1.2022. Chemické katedry, které jsou součástí přírodovědecké fakulty si pro vás společně připravili základní informace o možnostech studia v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu, a také virtuální prohlídky vybraných laboratoří. Níže nabízíme kontakty na jednotlivé zástupce z kateder, které můžete kontaktovat, jak pomocí e-mailu, telefonicky anebo prostřednictvím platformy ZOOM.

Katedra analytické chemie Denisa Vlčková +420 585 634 401
Katedra anorganické chemie doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. - v čase od 10:00 do 14:00 h. +420 585 634 429
Katedra biochemie Doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. - Prezentace studijních programů biochemie a bioinformatiky (přijímací zkoušky, náplň studia, uplatnitelnost absolventů...) proběhne od 10:00. V čase od 10:00 do 11:30 můžete také pokládat vaše dotazy prostřednictvím zoom. +420 585 634 927
+420 585 634 925
Katedra biotechnologií Mgr. Dominik Novák, Ph.D. - v čase od 9:00 do 13:00 h. +420 585 634 735
Katedra fyzikální chemie Prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. - v čase od 9:00 do 12:00 h. +420 585 634 769
Katedra organické chemie RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. - Prezentace studijních programů proběhne od 10:00. V čase od 10:00 do 11:00 můžete také pokládat vaše dotazy prostřednictvím zoom. +420 585 634 464Bakalářské studium

Určitě víte, že CHEMIE A BIOCHEMIE JE NEJLEPŠÍ V OLOMOUCI. U nás se můžete učit od těch nejlepších pedagogů, využívat moderně vybavené učebny a laboratoře a už během studia se zapojit do výzkumu. Projděte si proto nabídku našich bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských studijních oborů, určitě si vyberete! Pokud se povedlo, věnujte pozornost následujícím informacím.

Přihlášku ke studiu je třeba podat prostřednictvím e-přihlášky. (www.prihlaska.upol.cz), a to nejpozději do 15. března 2022. Vytištěná zkrácená verze se posílá pouze v případě, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky. Podrobnosti k prominutí přijímací zkoušky najdete u každého z oborů, splnění podmínek ale automaticky neznamená, že vám zkoušky budou odpuštěny.

Administrativní poplatek činí 690 Kč.

Přijímací zkoušky se konají v době od 30. 5. do 10. 6. 2022. Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc předem.

Dny otevřených dveří se na Přírodovědecké fakultě UP uskuteční ve dnech 3.12.2021 a 15.1.2022.

Další informace ke Dni otevřených dveří na PřF je možné získat zde.

Magisterské studium

Nestačilo vám tříleté bakalářské studium a chcete si prohloubit znalosti v navazujícím magisterském studiu? Skvělé! Nabízíme vám tedy 11 chemických a biochemických oborů.

I k navazujícímu magisterskému studiu je třeba se přihlásit prostřednictvím e-přihlášky (prihlaska.upol.cz), a to nejpozději do 15. března 2022. Poplatek činí 690 Kč.

Přijímací zkoušky se konají v době od 30. 5. do 10. 6. 2022. Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc předem.

Dny otevřených dveří se na Přírodovědecké fakultě UP uskuteční ve dnech 3.12.2021 a 15.1.2022.

Další informace ke Dni otevřených dveří na PřF je možné získat zde.

Doktorské studium

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědeckou a výzkumnou činnost. Pokud vaše kroky míří právě tímto směrem, vyberte si z naší nabídky a nezapomeňte podat e-přihlášku do 30. dubna 2022. Administrativní poplatek činí 690 Kč. Následně vás čeká přijímací zkouška, která je obvykle ústní a koná se většinou ve druhé polovině června. Před podáním přihlášky je nutné si domluvit téma disertační práce.

Dny otevřených dveří se na Přírodovědecké fakultě UP uskuteční ve dnech 3.12.2021 a 15.1.2022.

Další informace ke Dni otevřených dveří na PřF je možné získat zde.