Obor je určený zájemcům o studium anorganické chemie se zaměřením na koordinační sloučeniny, které vykazují různé formy biologické aktivity. Během studia posluchači získají dostatečné znalosti o chemických procesech v živých organismech, detailně se seznámí zejména s procesy za účasti komplexních sloučenin přechodných kovů, biologicky aktivními látkami v buněčných systémech, působením léčiv na molekulární úrovni i problematikou vývoje nových typů léčiv. Výběr předmětů vychází z přednášek zaměřených na získání mezioborových znalostí chemie, molekulární biologie a farmakologie. Takto získaný základ lze prostřednictvím volitelných předmětů rozšířit o teoretické a praktické znalosti anorganické chemie, chemie koordinačních sloučenin, biochemie, toxikologie a podobně. Studenti se mohou zaměřit buď na syntézy nových anorganických komplexních sloučenin s potenciální biologickou aktivitou, nebo na fyzikálně-chemické, biochemické či molekulárně-biologické studium těchto sloučenin spojené s vývojem léčiv.

Kde se uplatníte?

Například jako odborný pracovník výzkumného ústavu chemického, biochemického nebo farmaceutického zaměření, akademický nebo odborný pracovník vysoké školy chemického nebo farmaceutického zaměření, vývojový či provozní pracovník chemicky nebo farmaceuticky zaměřené firmy zabývající se výrobou nebo vývojem chemických látek a jejich směsí, léčiv nebo potravinových doplňků, pracovník státních kontrolních institucí a podobně. V případě absolvování souběžného rozšiřujícího studia jako učitel chemie na střední nebo základní škole.

Podmínky pro přijetí

Absolventi bakalářských oborů Chemie, Bioanorganická chemie nebo Bioorganická chemie a chemická biologie na Přírodovědecké fakultě UP budou přijati na základě přímé prostupnosti bez přijímacích zkoušek. Absolventi ostatních chemických oborů olomoucké přírodovědecké fakulty a absolventi jiných vysokých škol vykonají přijímací zkoušku z anorganické, fyzikální, organické a analytické chemie.

Předpokládaný počet přijatých: 10

Počet přihlášek v akademickém roce 2018/2019: 10

Podat přihlášku