Biochemie je moderní, mezioborový a rychle se rozvíjející vědní obor, který umožnuje studentům proniknout do tajů metabolických dějů a jejich regulací v živých organismech. Absolvování široké škály biologických a chemických předmětů umožní studentům seznámit se s problematikou biochemie a s ní úzce propojené molekulární biologie. Během studia získají studenti vysoce ceněné praktické zkušenosti se současnými biochemickými metodami, zúčastní se podnikové praxe a k tomu svou bakalářskou práci mají zaměřenu experimentálně.

Kde se uplatníte?

Absolventi studia biochemie se uplatňují v biochemických, biotechnologických, farmaceutických, zdravotnických a potravinářských laboratořích s výzkumným i výrobním zaměřením. Předpokládá se, že většina absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu biochemie.

Podmínky pro přijetí

Studenti jsou přijímáni na základě výsledků písemného test z chemie a biologie. Přijímací zkoušky lze prominout účastníkům krajského či vyššího kola středoškolských soutěží v biologii nebo chemii, kteří se umístí na 1. až 3. místě. Tito uchazeči musí mít současně na střední škole ve všech posledních čtyřech ročnících klasifikaci z chemie i biologie menší nebo rovnu 1,8. Podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky je i průměrný prospěch ve všech ročnících střední školy do 1,3 včetně (za poslední ročník se zohledňuje pololetní vysvědčení).

Předpokládaný počet přijatých: 40

Počet přihlášek v akademickém roce 2019/2020: 167

Podat přihlášku