Obor je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium chemie se zaměřením na sloučeniny s biologickou aktivitou a případnou aplikací v medicíně. Během studia se posluchači věnují zejména chemickým procesům v organismu, molekulárnímu působení léčiv a biologicky aktivních látek v buněčných systémech a procesům spojených s vývojem nových léčiv. Stěžejní součástí výuky jsou přednášky zaměřené na získání mezioborových znalostí chemie, molekulární biologie, chemické biologie a farmakologie. Takto získaný základ může být rozšířen o teoretické znalosti a praktické dovednosti z organické chemie, klinické biochemie, toxikologie a chemie nutraceutik. Student se může rozhodnout, zda se bude orientovat spíše na syntézy nových organických sloučenin s biologickou aktivitou nebo upřednostní biochemické či molekulárně biologické studium těchto sloučenin spojené s vývojem léčiv nebo potravinových doplňků.

Kde se uplatníte?

Ve státních a soukromých institucích působících v sektoru farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu. V závislosti na profilaci během studia se absolventi mohou ucházet o místa v laboratořích zaměřených na vývoj syntéz a výrobu lékových substancí a jejich intermediátů, laboratořích zaměřených na izolaci a studium účinků přírodních sloučenin, kontrolních laboratořích v průmyslu, pracovištích věnujících se vývoji diagnostických přípravků a metod nebo v klinických biochemických, toxikologických a příbuzných laboratořích v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

Podmínky pro přijetí

Úspěšné splnění testu z organické, bioorganické, fyzikální, anorganické a analytické chemie. Absolventi bakalářského studijního oboru Bioorganická chemie a chemická biologie jsou přijímání bez přijímací zkoušky.

Předpokládaný počet přijatých: 10

Počet přihlášek v akademickém roce 2018/2019:

Podat přihlášku