Studenti by měli být schopni samostatně řešit problematiku přípravy nových sloučenin, jejich plnou charakterizaci pomocí moderních analytických metod, předpovídat a studovat jejich vlastnosti, navrhnout a provést modifikaci struktury za účelem zlepšení cílových vlastností, apod. Cílem studia je tak příprava absolventů, kteří najdou uplatnění v chemickém výzkumu, kde je hlavní náplní syntéza a modifikace organických sloučenin.

Kde se uplatníte?

Absolvent splňuje předpoklady pro široké uplatnění ve státních a soukromých institucích působících v sektoru chemického či farmaceutického průmyslu. Typickým místem uplatnitelnosti jsou laboratoře zaměřené na vývoj syntéz, přípravu organických substancí včetně léčiv, modifikaci materiálů, laboratoře zaměřené na izolaci sloučenin a studium jejich struktury, laboratoře zaměřené na vývoj diagnostických přípravků, apod.

Podmínky pro přijetí

Úspěšné splnění testu z organické, fyzikální, anorganické a analytické chemie. Absolventům bakalářských studijních oborů Chemie, Chemie pro víceoborové studium, Bioorganická chemie a chemická biologie, Bioanorganická chemie může být přijímací zkouška prominuta (přímá prostupnost).

Předpokládaný počet přijatých: 10

Počet přihlášek v akademickém roce 2018/2019: 3

Podat přihlášku