Obor je určen studentům, kteří mají zájem o širší studium chemie se zaměřením na přípravu, vlastnosti a použití organických sloučenin. Důraz je kladen na teoretické i praktické zvládnutí rozmanitých syntetických přístupů k derivátům organických sloučenin v laboratorním měřítku. Ve své praktické části se obor dotýká medicinální a bioorganické chemie, kdy je hlavní náplní příprava a modifikace sloučenin s potenciální biologickou aktivitou. Absolventi jsou schopní provádět všechny laboratorní operace zaměřené na přípravu organických látek, využívat moderní syntetické přístupy a metody strukturní analýzy. Mohou se ucházet i o postgraduální studium chemického zaměření.

Kde se uplatníte?

Ve státních a soukromých institucích působících v chemickém či farmaceutickém průmyslu. Typickým místem uplatnitelnosti jsou laboratoře zaměřené na vývoj syntéz, přípravu organických substancí včetně léčiv, modifikaci materiálů, laboratoře zaměřené na izolaci sloučenin a studium jejich struktury, vývoj diagnostických přípravků a podobně.

Podmínky pro přijetí

Úspěšné splnění testu z organické, fyzikální, anorganické a analytické chemie. Absolventi bakalářského studijního oboru Chemie a oboru Bioorganická chemie a chemická biologie jsou přijímání bez přijímací zkoušky.

Předpokládaný počet přijatých: 10

Počet přihlášek v akademickém roce 2018/2019: 8

Podat přihlášku